Horoskop Stenbocken och stjärnteckens element

Du känner garanterat till de tolv olika stjärntecknen och hur dessa används inom astrologin så att du ska kunna börja dagen med att läsa dagens horoskop. Det finns dock så mycket mer till astrologin och det vi kallar horoskop. Du är antagligen medveten om att olika stjärntecken har olika egenskaper och att du i teorin kan se att människor med ett visst stjärntecknen har liknande personligheter. Människor som exempelvis är födda med stjärntecknet Stenbocken sägs ha båda fötterna på jorden och vara mycket stabila. De som läser horoskop stenbocken visar stor ansvarsfullhet men är både envisa och bestämda och därför ofta orubbliga. De är lojala och är väldigt goda vänner. Dessa egenskaper är emellertid inget som är begränsat till just Stenbocken.

Horoskop och element

Det finns, som du vet, fyra olika element som länge ansetts vara en del av världsalltet och allting på denna jord. Dessa är jord, luft, eld och vatten och de har använts i en mängd olika läror, inte minst religion och astrologi (och därmed horoskop) Varje stjärntecken är kopplat till ett av de fyra elementen och dessa element kan därför medföra olika egenskaper till ett tecken. Eftersom det finns tolv stjärntecken och fyra element innebär detta att vissa stjärntecken delar en rad kategoriska egenskaper. Jord anses vara det element som är starkt kopplat till oss människor och vårt ursprung, och till och med moder jord. Stenbocken, Oxen och jungfrun delar detta element och har därför vissa gemensamma egenskaper jämfört med andra tecken som styrs av ett annat element. Stenbocken är därför inte unik med att vara grundad och envis, utan dessa karaktärsdrag gäller även för oxen och jungfrun. Vågen, vattumannen och tvillingarna har elementet luft vilket naturligtvis skiljer sig från jorden. Människor som är födda under dessa stjärntecken anses vara duktiga på att kommunicera, vara lättsamma och transparenta, vilket är motsatsen till kräftan, skorpionen och fiskarna som har vatten som element. De sistnämnda sägs ha en fallenhet för att ta intryck från omgivningen vilket kan vara en både positiv och negativ egenskap beroende på hur väl intrycken stämmer. Vattenelementet representerar det vilda havet och därför har dessa tecken ofta ett stormigt inre, även om de kan verka lugna på utsidan. Det fjärde elementet, eld, är kopplat till de återstående stjärntecknen, nämligen väduren, lejonet och skytten. Elden har länge varit människornas vägledare och hjälp och människor som styrs av detta element har, liksom en sprakande brasa, ett passionerat och energisk natur. Nu när du vet lite mer om allt bakom horoskop